Jäsenmuodot

Jäsenyysmuotoja ovat:

  • varsinainen jäsen työssäoleva, joka maksaa palkkatulostaan prosenttimääräistä jäsenmaksua. Usein työnantaja perii sen valtakirjalla suoraan palkasta. Vuonna 2020 prosentuaalinen jäsenmaksu on 1,32 % ennakonpidätyksenalaisesta palkasta.
  • euromääräinen jäsenyys palkattomien jaksojen, kuten esim. opiskelun tai vanhempainvapaiden ajalta. Säilyttää jäsenyyden ja edut ennallaan palkattoman kauden aikana. Euromääräinen jäsenmaksu on vuonna 2020 suuruudeltaan 5,00 € / henkilö / kalenterikuukausi. Kelan työttömyyspäivärahaa saavilta jäsenmaksun suuruus on myös 5,00 e / kk.
  • eläkeläis- eli kannatusjäsenyys Etelä-Savon Jyty ry:n sääntömääräisessä syyskokouksessa päätettiin, että eläkeläis- eli kannatusjäseniltä peritään 50 euron suuruinen vuosikohtainen kannatusjäsenmaksu v. 2020, jolla ylläpidetään Jytyn ja Etelä-Savon Jyty ry:n jäsenyys eläkkeelle siirtymisen jälkeen. HUOM! Jytyn vakuutusedut eivät koske eläkeläisjäseniä.
  • opiskelijajäsenyys Opiskelijoiden vuosimaksu 36 €.

Jäsenmaksu sisältää liiton, työttömyyskassan, paikallisyhdistyksen ja STTK:n jäsenmaksut.

 JÄSENMAKSUT OVAT VEROVÄHENNYSKELPOISIA (poislukien eläkeläisten kannatusjäsenmaksu)!