Työttömyyskassa

Työttömyyskassa turvaa

 

Liiton jäsenenä olet vakuutettu Jytyn työttömyyskassassa. Jäsen, joka on maksanut jäsenmaksua vähintään 26 viikkoa. Työssäoloehto täyttyy, kun henkilö on ollut jäsenyysaikana 28 lähinnä edellisen kuukauden aikana 26 kalenteriviikkoa työssä, jossa työaika on ollut vähintään 18 tuntia kalenteriviikossa saa ansiosidonnaista päivärahaa jouduttuaan työttömäksi tai lomautetuksi.

Liiton luottamusmies työpaikallasi ja työttömyyskassan puhelinpalvelu neuvovat, miten toimit, jos työttömyys uhkaa. Työttömyyskassa neuvoo sinua myös vuorotteluvapaasta ja koulutustukien hakemisesta.

Lomautusohjeita Etelä-Savon Jyty ry:n jäsenille täältä

 

Työttömyyskassa yhteystiedot täällä