Jäsenyys

Ammattiliitto Jytyyn liittyvien jäsenten työnantajana on yleensä kunta tai kuntayhtymä, kuntien kokonaan tai osittain omistama yhtiö sekä seurakunnat. Tällöin työnantaja noudattaa Jytyn sopimia työehtosopimuksia kunta-alalla, yksityisillä aloilla ja kirkon alalla. Työnantajan toimialueena voivat olla esim. kansalaisten perus- ja hyvinvointipalvelut. Kirkon alalla jäsenyhdistykset voivat ottaa jäsenikseen seurakunnan, seurakuntayhtymän tai muun kirkollisen työnantajan palveluksessa työskenteleviä.

Ammattiliitto Jyty solmii työ- ja virkaehtosopimuksia kunta-alalla, yksityisaloilla sekä kirkon sektorilla. Neuvottelemme työehdoista, kuten palkoista, työajoista ja lomista sekä luomme turvaverkon yksittäiselle työntekijälle. Jyty neuvottelee jäsentensä puolesta kaikkiaan 18 työehtosopimuksesta. Jäsenmäärältään suurin sopimus on kunnallinen yleinen työ- ja virkaehtosopimus KVTES. Palkansaajia kannustetaan järjestäytymään siihen ammattiliittoon, joka neuvottelee työpaikalla noudatettavasta työehtosopimuksesta.

Jäsenmuodot

Varsinainen jäsen

Varsinaisena jäsenenä kuulut Ammattiliitto Jyty ry:n jäsenyhdistykseen. Aaria työttömyyskassaan kuulut automaattisesti, mikäli et liittyessäsi ole sitä kieltänyt. Käytössäsi on liiton tarjoamat monipuoliset jäsenedut ja palvelut. Lue lisää

Opiskelijajäsen

Opiskelijajäsenelle kuuluvat samat jäsenedut ja -palvelut kuin varsinaiselle jäsenellekin yhdistyksessään.
Liittyessäsi Ammattiliitto Jytyyn ja sen jäsenyhdistykseen liityt myösAaria  työttömyyskassaan, jos sinulla on voimassa oleva työsuhde. Voit liittyä työttömyyskassaan missä tahansa opintojesi vaiheessa, kun aloitat työskentelyn. Lue lisää ansiosidonnaisesta työttömyysturvasta​ ja työskentelystä opintojen ohella Aaria kassan sivuilta. Ilmoitathan myös, jos valmistut tai työsi opintojen ohella päättyy, jotta jäsentietosi päivittyvät.  

Kannatusjäsen

Jäsen, joka jää eläkkeelle, voi edelleen kuulua jäsenyhdistykseen kannatusjäsenenä, mikäli jäsenyhdistys tällaisen hyväksyy. Kannatusjäsenellä ei ole liittojäsenmaksuvelvollisuutta, äänioikeutta eikä vaalikelpoisuutta Jytyn toimielimiin. Kannatusjäsenellä on yhdistyksen kokouksissa läsnäolo- ja puheoikeus. Kannatusjäseniltä peritään vuosimaksu, jonka suuruudesta päättää vuosittain yhdistyksen syyskokous.
Voit liittyä myös Jytysenioreihin. Lue lisää Jytysenioreiden nettisivuilta.

Aktiivijäsen

Varsinaisena tai opiskelijajäsenenä voit osallistua ja vaikuttaa yhdistyksesi päätöksentekoon ja hoitaa eri tehtäviä.
Yhdistyksen eri tehtäviä: luottamusmies, puheenjohtaja, sihteeri, hallituksen jäsen, hallituksen varajäsen, jäsenasiainhoitaja, rahastonhoitaja, tiedottaja, koulutusvastaava ja nuorisovastaava. Yhdistys edustaa neuvottelupöydässä ja yhteistoimintaryhmissä.
Jäsenenä aktiivisuutesi ja tukesi on tärkeää yhdistyksen toiminnalle.

Aktiivijäsenillä on käytössään Omanetti  = Liiton extranet. 
Se sisältää kohdennettua tietoa, julkaisuja, tilastoja, lomakkeita sekä tiedotteita.